Parada szkieletów

Parada szkieletów w głównej sali to jedna z najczęściej fotografowanych ekspozycji muzeum. Zapewnia ona wgląd w bogactwo form szkieletów dużych ssaków, będące wynikiem ewolucyjnej adaptacji kośćca – od długiej szyi żyrafy po silne, choć smukłe kończyny konia. Dział nauki zajmujący się analizą różnic w budowie spokrewnionych ze sobą zwierząt nazywany jest anatomią porównawczą. Ekspozycja muzeum umożliwia porównanie czaszek, rogów, poroży, zębów i kończyn różnych zwierząt i prześledzenie sposobu, w jaki proces ewolucji ukształtował każdą część ciała pod kątem różnych potrzeb: szybkości, skutecznej obrony oraz sposobu zdobywania pożywienia czy też przyjmowania pokarmu.

skeleteon parade
List of site pages