Życie w ulu

Dzięki znajdującemu się w muzeum eksponatowi w postaci ula, którego przednią ścianę zastąpiono szybą, poznać można tajniki pracy pszczoły miodnej. Widać tu składającą jaja matkę (królową) i asystujące jej nieustannie potomstwo. Wewnątrz komórek plastrów znajdują się larwy, czyli czerwie, które żerują na mleczku pszczelim przynoszonym im przez robotnice, tzw. karmicielki. W ciągu swojego dorosłego życia pszczoły pełnią kolejno różne funkcje, na przykład budują z wosku plastry, znoszą do gniazda wodę lub bronią gniazda. Najstarsze pszczoły pracują poza ulem, gdzie zdobywają pożywienie i gdzie można zobaczyć je wykonujące tzw. taniec, na który składają się różne figury. Za ich pomocą pszczoła informuje swoje siostry o tym, gdzie znajdują się najlepsze źródła pożywienia.

beeforeign
List of site pages